به گزارش سوکا ، لوون هاراپتیان، مدافع ارمنستانی پیکان دربازی با گسترش فولاد از ناحیه صورت مصدوم شد اما با این وجود در زمین ماند و بازی کرد.

دیدار گسترش فولاد و پیکان با تساوی بدون گل در تبریز به پایان رسید.