به گزارش سوکا به نقل از روابط عمومی صداوسیما، در حکم دکتر علی عسکری به مشاور اجرایی و رئیس جدید حوزه ریاست رسانه ملی آمده است: با توجه به نقش کلیدی و مؤثر حوزه ریاست در انسجام بخشی به اداره رسانه ملی، انتظار می رود ضمن نظارت و هماهنگی بر امور اجرایی سازمان در راستای سیاست های ابلاغی و مداقه در آسیب های فعلی و نیازهای آتی مجموعه به منظور ارتقاء سطح کار آمدی ستاد مدیریت سازمان و راهبری ارتباطات درون وبرون سازمانی همت گمارید.شناخت سازمانی و تجربیات خوب شما در سال های گذشته، پشتوانه ارزشمندی دراین مسئولیت مهم می باشد.

مهندس برنا فیروزی دانش آموخته فنی دانشگاه صدا وسیما وکارشناس ارشد رشته مدیریت رسانه ازمدیران جوان و با سابقه در سازمان صدا وسیما است که درسال ۹۳ موفق به اخذ نشان کشوری به عنوان مدیر منتخب جهادی شده است.

ازجمله سوابق نامبرده می توان به مدیرکل فنی صدا، مدیرکل سیستم های تولید و پخش،مدیر پروژه های فنی و مهندسی صدا وسیما درخارج ازکشور، عضو هیأت مدیره شرکت صوتی و تصویری سروش و عضو هیأت امناء صندوق بازنشستگی در رسانه ملی اشاره کرد.

همچنین در این حکم رئیس سازمان صدا وسیما از خدمات ارزشمند جناب آقای مسعود گرجی در مدت تصدی مسئولیت حوزه ریاست قدردانی کرد.