به گزارش سوکا، رابرت بایرون نویسنده و جهانگرد غربی اصفهان را یکی از زیباترین شهرهای جهانی می داند که با رم و آتن برابری می کند‎.

این مسجد در این شهر قرار دارد‎.

جهانگردان غربی آن را در اینستاگرام معرفی می کنند و به زودی در سراسر جهان به همه جهانگردان شناخته خواهند شد.

دومین مسجد در این فهرست مسجد نصیرالملک در شیراز قرار دارد.