مسافران و گردشگرانی که به گیلان سفر می کنند، بخشی از زمان حضور در این استان را به نشاط تابستانی در سواحل به صورت شنا و قایق سواری اختصاص می دهند.