۲۹۵۶۸۸۳۴۸۲۱۳۱۱۲۶۱۸۲

سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶

عکاس: مهدی قلی پور

مسابقات قهرمانی کشور پیست بانوان

مسابقات بانوان قهرمانی کشور در بخش پیست در مجموعه آزادی تهران برگزار شد.