به گزارش سوکا ، «میکائل فاوری» ۲۴ ساله، بازیکن تیم «سان جورج» در برخورد با بازیکن تیم «دیفن سوریس» به زمین افتاد و پای بازیکن حریف به سرش اصابت کرد.

فاوری ابتدا از زمین برخاست و با بازیکن مقابل مشغول صحبت بود که یکی دیگر از هم تیمی های حریف با دست ضربه ای به سرش زد و او را نقش زمین کرد.

فاوری بعد از آن نتوانست برخیزد و هنگام انتقال به بیمارستان جان سپرد.

مقام های قضایی آرژانتین اعلام کردند که برای روشن شدن علت اصلی مرگ بدن وافیر کالبد شکافی می شود.

در ماه های اخیر چندین مورد مرگ بازیکنان فوتبال در کشورهای مختلف هنگام بازی گزارش شده است.

منبع: شبکه العالم