مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد

مرد ۷۱ ساله عاشق زن ۱۱۴ ساله شد 

مرد ۷۱ ساله چینی برای ابراز علاقمندی خود به زن ۱۱۴ ساله تلاش زیادی کرد و در انتها توانست با این زن ازدواج کند. پیرمرد ۷۱ ساله وقتی خانم ۱۱۴ ساله را در خانه سالمندان دید، یک دل نه صد عاشق او شد و بلافاصله تقاضای ازدواج کرد، اما برای شنیدن پاسخ مثبت نزدیک به یکسال به انتظار نشست.

 

آقای چانگ زمانی که به دلیل تصادف با قطار و از کارافتادگی به خانه سالمندان در ایالت باچو چین منتقل شد، نخستین کسی که توجه او را جلب کرد پیرزن ۱۱۴ ساله بود که با وجود ۴۳ سال اختلاف سن تصمیم گرفت با او ازدواج کند.

 

مراسم ازدواج این دو در خانه سالمندان و در حضور افراد فامیل، کارکنان و سایر پیرزن ها و پیرمردهای ساکن خانه سالمندان برگزار شد.

مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد

مرد 71 ساله عاشق زن 114 ساله شد