به گزارش سوکا ورزشی ، در هفته های ابتدایی لیگ چهاردهم که هنوز علی دایی سرمربی پرسپولیس بود بهروز رهبری فرد به شدت و با یک اراده قابل توجه علیه علی دایی و تیم تحت هدایتش مصاحبه کرد! او حتی مصاحبه های خود را با چاشنی تمسخر هم همراه می کرد. یکی از طلایی ترین جملات او به تمسخر دو قهرمانی پرسپولیس با علی دایی در جام حذفی برمی گردد، جایی که او گفت: “عمه من هم می توانست پرسپولیس را قهرمان جام حذفی کند”. اما زمانی که حمید درخشان سرمربی پرسپولیس شد و مدت زمان زیادی طول نکشید تا با این تیم بد نتیجه بگیرد بهروز رهبری فرد که یکی از منتقدان اصلی پرسپولیس بود کاملا سکوت کرد. سکوت طولانی او بعدا دوباره شکسته شد و اینبار انتقادها(البته کمی ملایم تر) نسبت به درخشان مطرح شد. رهبری فرد اما پس از آن مصاحبه های طولانی و انتقادی علیه دایی به طور ناگهانی تغییر عقیده داد و شروع کردن به تعریف کردن درباره آقای گل جهان در اینستاگرام! دو هفته بعد دوباره مطلبی علیه او نوشت و هفته بعد دوباره او را اسطوره و فخر فوتبال ایران معرفی کرد! رهبری فرد هنوز تکلیف خود با علی دایی را نمی داند. او مرد سال مصاحبه های متناقض است!