به گزارش سوکا از شبکه رادیویی ایران، رادیو ایران در «مردان سفید پوش» به بررسی توانمندی های نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نقش این نهاد در توسعه سواحل مکران می پردازد.

«مردان سفید پوش» سه شنبه هفتم آذر ماه بعد از خبر ساعت ۱۴ از گروه ایران و سیاست این شبکه رادیویی بعد از به تهیه کنندگی احمد یوسفی و گویندگی احسان همتی پخش می شود.