مرحله نهایی رقابت های تیراندازی

مرحله نهایی رقابت های تیراندازی به اهداف پروازی فینال فینالیست های کشور عصر جمعه در مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.