به گزارش سوکا در این مراسم بسیاری از چهره های سیاسی ، ورزشی ، اقتصادی و فرهنگی کشورمان حضور داشتند تا یاد این پیشکسوت افتخارآفرین فوتبال ایران و باشگاه استقلال را گرامی بدارند .