جشن های مذهبی یکی از ریشه دارترین رویدادهایی است که در هر منطقه، مردم برای پاسداشت آنها گردهم می آیند و آیین مخصوصی را برگزار می کنند.

اُبُن یا بُن یکی از جشن های بودایی ـ شرقی محبوب در میان مردم این بخش از کره خاکی بویژه شهروندان ژاپنی است. این جشن که در واقع یادبودی برای نیاکان و درگذشتگان است، با حال و هوای معنوی خود به مدت سه روز فضای آرامش بخشی را برای مردمِ فراری از دنیای صنعتی فراهم می کند.

یکی از بهترین نقاط ژاپن برای شرکت در این جشن، توکوشیما در جزیره شیکوکو است. در حالی که این جزیره کوچک تنها ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد؛ هر ساله از ۱۳ تا ۱۵ آگوست، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در این مراسم حضور می یابند.

یکی از مراسم ابن، حرکات موزون به صورت حلقه ای و دایره وار، هنگام شب زیر نور فانوس و همراه با نواختن طبل های بزرگ است.

چمدان (ضمیمه پنجشنبه – روزنامه سوکا)