به گزارش سوکا ورزشی ، تکلیف کی روش برای ماندن یا رفتن سه شنبه یعنی فردا مشخص می شود.