به گزارش سوکا از شبکه رادیویی ایران، داریوش ورناصری در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» رادیو ایران گفت: فضای آموزشی کشور در بحث ایمن سازی ساختمان با مشکلات متعددی روبرو است اگرچه دولت در این بخش با بودجه های مناسبی را در اختیار قرار داده اما باید بگویم این اعتبارات کفاف نیازهایمان را نمی دهد.