مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی 

وقتی شال خود را در هوای سرد پاییزی به گونه ای زیبا دور گردن خود بسته اید و جذابیت خاصی نصیب شما شده است. ما چندین روش مختلف برای بستن شال آورده ایم که می توانید با امتحان کردنشان کمی به استایل پاییزی تان تنوع بدهید. پس بیایید با این روش های بستن شال ظاهری خوب داشته باشیم.

 

مدل اروپایی

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

مدل آویزان روی سینه

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

گره ایتالیایی

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

گره فرانسوی

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

مدل بافت

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

گره مخفی

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

استایل بوهمیا

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

مدل بستن شال های بزرگ پتویی

مدل های بستن شال برای تیپ جذاب پاییزی

 

سایت بدونیم