جلسه کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز گذشته (دوشنبه) با حضور کلیه اعضاء برای بررسی حاشیه های ایجاد شده در دیدار تیم های آلومینیوم المهدی هرمزگان و سایپا که در هشتم آذرماه در سالن فجر بندرعباس انجام شد، تشکیل شد.
در این دیدار علاوه بر اعضای کمیته انضباطی، محمود حداد ناظر مسابقه، ایرج مقدم مربی، مجتبی شبان، رسول نجفی و مجتبی قلی زاد بازیکنان تیم سایپا حضور داشتند که در دفاع از خود و شفاف سازی مطالبی را ارائه کردند.

در نهایت رای کمیته انضباطی درباره این پرونده به قرار زیر صادر شد:

نظر به اینکه مطابق گزارش ناظر مسابقه دربازی بین تیم های آلومینیوم المهدی هرمزگان و سایپا برخی رفتارهای دور از انتظار به وقوع پیوسته است که موجب برهم زدن نظم ورزشگاه شده است و با امعان نظربه اینکه مجتبی شبان با اعتراض به داور به ایشان توهین کرده است، همچنین رسول نجفی به داور خط توهین کرده است و ایرج مقدم مربی تیم سایپا با ورود غیرقانونی به داخل مسابقه به ناظر مسابقه توهین کرده است. بنابراین با استناد به بند ۱-۳۹ از ماده ۱۰ آئین نامه انضباطی سازمان لیگ مجتبی شبان با لحاظ فقد سابقه منفی به یک جلسه محرومیت تعلیقی تا پایان مسابقات لیگ برتر والیبال سال ۹۴ و پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید، رسول نجفی با در نظر گرفتن نبود سابقه منفی به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شد و ایرج مقدم با درنظرگرفتن فقدان سابقه منفی یک جلسه از همراهی تیم خود در مسابقه بعدی تیم سایپا محروم گردید.