طبق پیگیری های انجام شده، در حال حاضر محورهای هراز و فیروزکوه که به دلیل بروز سیلاب بسته شده بود، بازگشایی شده است.

محور کندوان به دلیل آب بردگی قسمت هزار چم، کماکان مسدود است؛ بیشترین سیلاب و بارندگی در این محور در بخش سنجان بود که تعدادی از خودروها که نزدیک بستر رودخانه مستقر بودند را با خود برده است.

در سیلاب اول، قطعه چهارم آزادراه تهران ـ شمال از مرزن آباد تا چالوس با گل و لای مواجه شد و پس از آن، بخشی از جاده قدیم چالوس را آب برد که تا قبل از ظهر قطعه چهار آزادراه باز گشایی شد.

در قسمت هزارچم از محور کندوان، سیلاب بخشی از جاده را برده است که راهداران کماکان در حال بازسازی مسیر هستند.

همچنین به دلیل شدت بارندگی و سیلاب، بخشی از مسیر کن تا سولقان را آب برده بود که تا صبح امروز نسبت به بازسازی آن اقدام شد.

در حال حاضر محورهای هراز، فیروزکوه و کن ـ سولقان باز و محور کندوان به دلیل آب بردگی در منطقه هزارچم بسته است.(فارس)