محمد علی کشاورز با اشاره به وضعیت جسمانی خود گفت: در حال حاضر شرایط روحی و جسمی من مناسب نیست و حال خوبی ندارم.

او افزود: از همه جوانان می خواهم که مراقب سلامتی خود باشند تا بتوانند راحت زندگی کنند و آینده ای خوب را در پیش رو داشته باشند. من شرایط جسمی مناسبی ندارم و از مردم عزیز می خواهم برای سلامتی من دعا کنند. (میزان)