این رده بندی مربوط به ماه جوئن (خرداد – تیر) است که مسعود اسماعیل پور و میثم مصطفی جوکار به ترتیب در رده دوم وزنهای ۶۱ و ۸۶ کیلوگرم و کمیل قاسمی در رده سوم وزن ۱۲۵ کیلوگرم قرار دارند.

رده بندی برترین آزادکاران جهان از این قرار است:

وزن ۵۷ کیلوگرم:

۱- یانک کی یونگ (کره شمالی)

۲- ویکتور لبدوف (روسیه)

۳- اردنبات باخبایار (مغولستان)

.. ۵ – حسن رحیمی (ایران)

..۱۶ – یونس سرمستی (ایران)

وزن ۶۱ کیلوگرم:

۱- الکساندر بوگومویوف (روسیه)

۲- مسعود اسماعیل پور (ایران)

۳- رودریگوئز (کوبا)

..۹- بهنام احسان پور (ایران)

..۱۵- ایمان صادقی

وزن ۶۵ کیلوگرم:

۱- سید احمد محمدی (ایران)

۲- ماگومد قربان علی اف (روسیه)

۳- سوسلان رامونوف (روسیه)

وزن ۷۰ کیلوگرم:

۱- ماگومد رسول گاژیم گومودوف (روسیه)

۲- ماگومد گادژیف (لهستان)

۳- یاکوپ گور (ترکیه)

..۷- حسن یزدانی (ایران)

..۱۸- سعید داداش پور (ایران)

وزن ۷۴ کیلوگرم:

۱- جردن باروفس (آمریکا)

۲- آنیور گادژف (روسیه)

۳- دنیس سارگوش (روسیه)

۴- پیمان یاراحمدی (ایران)

..۱۲ – مرتضی رضایی قلعه (ایران)

وزن ۸۶ کیلوگرم:

۱- عبدالرشید سعدالله یف (روسیه)

۲- میثم مصطفی جوکار (ایران)

۳- رانیرز سالاس پرز (کوبا)

۴- محمدحسین محمدیان (ایران)

۵- علیرضا کریمی (ایران)

وزن ۹۷ کیلوگرم:

۱- ختاگ گازیموف (جمهوری آذربایجان)

۲- عبدالسلام گادیسوف (روسیه)

۳- شریف شریف اف (جمهوری آذربایجان)

..۷- رضا یزدانی (ایران)

وزن ۱۲۵ کیلوگرم:

۱- طاها آکگول (ترکیه)

۲- الکسی شیمارواف (اوکراین)

۳- کمیل قاسمی (ایران)

..۹ – پرویز هادی (ایران) (ایرنا)