به گزارش سوکا ، محسن مسلمان به همراه سیامک نعمتی بازیکن جدید پرسپولیس شب گذشته به شیرخوارگاه آمنه رفت. خواهران ووشوکار منصوریان یعنی شهربانو و الهه نیز آنجا حضور داشتند. این ورزشکاران مطرح با حضور در کنار کودکان این مرکز اوقات خوبی را سپری کردند.