بر این اساس، محدودیت های اعمال شده در این ایام که همزمان با آغاز مرحله دوم طرح تابستانی پلیس راهور است، به شرح زیر است:

– تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه (۲۴ تیرماه) تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه (۲۸ تیرماه) از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران- سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

تردد موتورسیکلت های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

محور کرج – چالوس

الف- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس کماکان ممنوع است.

ب- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز چهارشنبه (۲۴ تیرماه) تا ۱ بامداد روز پنجشنبه (۲۵ تیرماه) از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام ماموران پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه (۲۴ تیرماه) تا ۱ بامداد روز پنجشنبه ( ۲۵ تیرماه) از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

ج- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ روز پنجشنبه (۲۵ تیرماه) تا ۳ بامداد روز جمعه (۲۶ تیرماه) از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳:۳۰ روز پنجشنبه ( ۲۵ تیرماه) تا ۳ بامداد روز جمعه ( ۲۶ تیرماه) از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود.

د – تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز جمعه (۲۶ تیرماه) تا ۱ بامداد روز شنبه (۲۷ تیرماه) از مرزن آباد به سمت کرج ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴:۳۰ روز جمعه (۲۶ تیرماه) تا ۱ بامداد روز شنبه (۲۷ تیرماه) از کرج به سمت مرزن آباد بصورت یکطرفه خواهد بود

ه- تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۲ روز یکشنبه (۲۸ تیرماه) تا ۳ بامداد روز دوشنبه (۲۹ تیرماه) از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵:۳۰ روز یکشنبه ( ۲۸ تیرماه) تا ۳ بامداد روز دوشنبه (۲۹ تیرماه) از مرزن آباد به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

در صورتی که روز جمعه به عنوان روز عید سعید فطر اعلام شد، محدودیت های یک طرفه مندرج در بند «ه» از ساعت ۱۲ روز شنبه (۲۷ تیرماه) تا ساعت ۳ بامداد روز یکشنبه (۲۸ تیرماه) اعمال می شود.

محور شمشک – دیزین

تردد کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین از ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تا ۳ بامداد روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از محور فوق ممنوع است.

محور هراز

الف- تردد کلیه تریلرها از محور هراز کماکان ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیون ها و کامیونت ها به استثنای حاملین موادسوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه تا ۳ بامداد روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از محور هراز ممنوع است.

ج – تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۲۸ تیرماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از رودهن به سمت آمل ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد کلیه وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۲۸ تیرماه تا ساعت ۳ بامداد روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از آب اسک به رودهن (محدوده مشاء) بصورت یکطرفه است.

در صورتی که روز جمعه به عنوان روز عید سعید فطر اعلام شد، محدودیت های یکطرفه مندرج در بند «ج» از ساعت ۱۳ روز شنبه ۲۷ تیرماه تا ساعت ۳ بامداد روز یکشنبه ۲۸ تیرماه اعمال می شود.

محور فیروزکوه

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۳ تا ۲۴ روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه و همچنین از ساعت ۶ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه تا ساعت ۶ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

محور قدیم رشت – قزوین

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ ۲۵ ، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ تیرماه از محور قدیم رشت به قزوین و بالعکس ممنوع است.

محور قدیم ساوه – همدان و ساوه – بویین زهرا

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه تا ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه ۲۹ تیرماه از محورهای فوق ممنوع است.

محور قزوین – کرج و قزوین – زنجان

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی شدنی از ساعت ۶ روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه تا ساعت ۱ بامداد روز جمعه ۲۶ تیرماه (باند شمالی) و همچنین از ساعت ۶ روز یکشنبه ( ۲۸ تیرماه) تا ۲ بامداد روز دوشنبه ۲۹ تیرماه (باند جنوبی) از محورهای فوق ممنوع است.

محور بجنورد – چمن بید – جنگل گلستان – گرگان – گلوگاه و بالعکس

تردد انواع کامیون و تریلر به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ روزهای پنجشنبه ، جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ و ۲۸ تیرماه از محورهای فوق ممنوع است.

محور آستارا – اردبیل و اردبیل – سرچم و بالعکس

تردد کلیه تریلرها و کامیون ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ۲۴ روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ ۲۶، ۲۷ و ۲۸ تیرماه از محورهای فوق ممنوع است.

محور ملایر – همدان

تردد کلیه تریلرها به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۷ تا ساعت ۲۴ روزهای پنجشنبه، جمعه، شنبه و یکشنبه مورخ ۲۵ ، ۲۶، ۲۷ و ۲۸ تیرماه از محورهای فوق ممنوع است. (ایسنا)