مجموعه جدیدترین اس ام اس های زیبا برای امروز

مجموعه جدیدترین اس ام اس های زیبا برای امروز

دنیای بیرحمیست

چه زود پیش چشم عزیزانمان ارزان می شویم

چاره کم کردن رابطه ست که لااقل به مفت نفروشنمان

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

همیشه در زندگیت جوری زندگی کن

که ای کاش تکیه کلام پیریت نشود

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

وفادارترین زن ها نه موطلایی ها هستند

نه مو خرمایی ها و نه مو مشکی ها

بلکه مو خاکستری ها هستند!

چارلی چاپلین

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

سر آخر چیزی که به حساب می آید تعداد سال های زندگی شما نیست

بلکه زندگی ای است که در آن سال ها کرده اید

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

نصف اشباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم ، احساس می کنیم

و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر می کنیم

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند

مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

در روزگاری که خنده ی مردم از زمین خوردن توست

برخیز تا بگریند

کوروش کبیر

 

 

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

یادمان باشد که آن هنگام که از دست دادن عادت می شود

به دست آوردن هم دیگر آرزو نیست

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

فریب مشابهت روز و شب‌ها را نخوریم

امروز دیروز نیست و فردا امروز نمی‌شود

ما خوب یاد گرفتیم در آسمان مثل پرندگان باشیم و در آب مثل ماهیها

اما هنوز یاد نگرفتیم روی زمین چگونه زندگی کنیم

ریچارد نیکسون

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

اگر حق با شماست خشمگین شدن نیازی نیست

و اگر حق با شما نیست

هیـچ حقی برای عصبانی بودن ندارید

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

مشکلات امروز تو برای امروز کافی ست

مشکلات فردا را به امروز اضافه نکن

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

رابطه ای رو که مرده

هر ۵ دقیقه ۱ بار نبضشو نگیر

دیگه مرده

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷

چه داروی تلخی است وفاداری به خائن

صداقت با دروغگو

و مهربانی با سنگدل

اس ام اس های جدید و جالب ۹۶ – ۲۰۱۷