متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

 

خدایا شکرت که مرا از تمام وابستگی ها می رهانی

و ترس از دست دادن را از من دور کردی

و چنان روحم را بزرگ کردی که دلبسته باشم نه وابسته…

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

 

خداوند، مدام در عشقی جاری و بی‌منتها،

خود را بر تو می‌ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می‌سازد.

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

متن های زیبا در مورد خداوند

 

 

برای همه دعا کنید مثل پروردگار 

که مهربانیش بر همه

 سایه افکنده است

ای دوست مرا دعا کن شاید نزدیکتر از من به 

خدا ایستاده ای

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

جملات زیبا خداوند

 

 

بـاران می بارد به حرمت کداممان!!!

نمیدانم!

من همین قدرمیدانم؛باران صدای پای اجابت است…

خدا با همه جبروتش دارد ناز میخرد

نیاز کن…

مرا نیز دعا کنید

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

متن های زیبا در مورد خداوند

 

 

خدایا همیشه دلتنگی ام را

در دریای آغوش تو ریختم

عجیب این دریا معجزه میکند

مهربانا این معجزه را

برای عزیزانم مقرر فرما

تا تمام غمهایشان

در دریای بیکران آغوشت

به آرامش بدل شود

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

مطالب زیبا در مورد خداوند

 

 

هرگز بکسی حسادت نکن

بخاطر نعمتی که خدا به او داده

زیرا تو نمی دانی

که خداوند چه چیزی را از او گرفته است

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

اس ام اس با موضوع خداوند

 

 

وقتی که بی هیچ توجهی می گویی بسم الله الرحمن الرحیم،

 احتمالاً خداوند هم بی هیچ توجهی این حرف را می شنود 

و بنابراین اتفاق مهمی نمی افتد.

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

حکمت خداوند

 

 

شب‌ها دستِ‌مان بہ خدا نزدیڪ‌تر مےشود…نزدیڪ‌تر.

پس بیا دعا ڪنیم:

پروردگارا… امروزِمان را بازهم بہ ڪرمت ببخش و یارے ڪن درپیش‌گاهت روسفید باشیم. آمین

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

متن های زیبا در مورد خداوند

 

 

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است،

و خویشتن دارى عالیترین عبادت

ناکامى به معنى آزمایش است،نه شکست..

و نتیجه  توکل و اعتماد به

خداوند،آرامش است..

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

جملات زیبا درباره خداوند

 

 

هرگاه قلبت تشنـه گشت

آن را فقط با قرآن سیراب کن

و هرگاه دچار ترس و اضطراب شد

آن را فقط با ذکر خداوند

آرامش ببخش 

قلبت بـه یاد او نیاز دارد

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

جملات زیبا درباره خداوند

 

 

هیچ وقت به خداوند نگویید

مشکل بزرگی دارم …

کافیست به مشکلتان بگویید

خدای بزرگی دارم

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

متن های زیبا در مورد خداوند

 

 

خداوندا توخیلی بزرگی و من خیلی کوچک

ولی جالب اینجاست تو به این بزرگی 

من کوچک را هیچگاه فراموش

نکرده ای ولی من به این کوچکی،اکثر اوقات تو را 

فراموش کرده ام!

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

اس ام اس در مورد خداوند

 

 

صبور بودن عالیترین نماد ایمان است،

و خویشتن دارى عالیترین عبادت

ناکامى به معنى آزمایش 

است،نه شکست..

و نتیجه  توکل و اعتمادبه

خداوند،آرامش است

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

راز و نیاز با خداوند

 

 

هر لحظه از زندگی باید صرف عشق شود.

 در این صورت زندگی تبدیل به عبادت می شود 

و دیگر نیازی به جستجوی خداوند نیست. 

زیرا خداوند خود به نزد کسی خواهد آمد که مزه ی عشق را چشیده است.

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

جملات زیبا خداوند

 

 

برای صدقه دادن توی جیبهایمان بدنبال

کمترین مبلغ میگردیم آن وقت از خداوند

بالاترین درجه نعمتها را میخواهیم

چه ناچیز می بخشیم

و چه بزرگ تمنا میکنیم

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

متن های زیبا در مورد خداوند

 

 

خداوند، مدام در عشقی جاری و بی‌منتها،

خود را بر تو می‌ریزد و تو را غرقِ لطفِ خویش می‌سازد.

 

 

متن و اس ام اس های زیبا و تاثیرگذار درباره خدا

مطالب زیبا در مورد خداوند

 

 

تنها راه نجات از بدی  ها و پلیدی  ها و وظیفه اصلی همه  ما،

 آشکاری عشق به خداوند و انتشار حضور الهی  در جهان درون خود و در دنیای بیرونی است.