به گزارش سوکا ، فردا پنجمین سالگرد درگذشت ناصر حجازی است. علی دایی بزرگ ترین و شاخص ترین شاگرد ناصر حجازی در اینستاگرام خود متنی را به همین مناسبت منتشر کرد: