جامعه دانشگاهی به‌ویژه دانشجویان باید پرچمدار تحول، پیشرفت وعدالت در جامعه باشند و براین اساس باید راه نفوذ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی استکبار را شناسایی کرده و به مقابله با آن بپردازند.

از یاد نباید برد، حرکتی که در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ در جریان تسخیر لانه جاسوسی شکل گرفت دقیقا پیروی از این مسیر بود.

دیدیم که سفارت آمریکا در مقطع انقلاب تبدیل به مکانی شد که تلاش داشت ضربه سیاسی و فرهنگی به انقلاب اسلامی ایران وارد کند.

دانشجویان با رصد به‌موقع این رفتار سیاسی و شناسایی اهداف دشمن، به نقشه‌های شوم طراحی شده ضربه زده و انقلاب دوم را شکل دادند.

اکنون نیز آمریکا و همراهانش با شیوه‌های دیگر در حال فعالیت هستند و بر این اساس قشر فرهیخته دانشگاهی باید با شناخت توطئه‌ها و راه‌های نفوذ، هوشمندی و هوشیاری خاصی داشته و در این مسیر پیشتاز مبارزه با نفوذگران باشد.

همچنین در مباحث فرهنگی دانشجویان باید به دنبال ایجاد دانشگاه تمدن ساز ایران اسلامی بوده و به عبارت دیگر دانشگاه را کانونی برای ایجاد دانشگاهی ایرانی و اسلامی و تمدن نوین ایرانی –
اسلامی کنند.

جامعه دانشگاهی بداند که مسئولیت سنگینی به دوش آنان است و انتظار می‌رود که دانشگاه، ‌سند اسلامی دانشگاه و احکام مرتبط را به خوبی پیاده کرده و برای رسیدن به یک دانشگاه تمدن ساز در جامعه نوین ایرانی واسلامی تلاش کند.

دکتر محمدمهدی زاهدی – رئیس کمیسیون آموزش مجلس