به گزارش سوکا به نقل از باشگاه خبرنگاران، مهمان ویژه این برنامه هومن لیاقتی پژوهشگر علوم محیطی بود.