مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

ورود غوغایی مانکن های زیبای کشور آلمان برای توسعه و تبلیغ صنعت توریسم در ایران توانستیم تنها چند تصویر از نیم قرن قبل و چهره های زیبا مانکن های آلمانی بدست آوریم و برای شما به نمایش بگذاریم عکس هایی از سفر مانکن های آلمانی به ایران در سال «۱۳۴۶» که هواپیمایی ملی ایران برای تبلیغ صنعت توریسم ایران خرج اش را پرداخته بود.

 

عکس های مانکن های زیبای آلمانی در ایران

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند

مانکن های زیبای آلمانی به ایران سفر کرده اند