به گزارش سوکا از فارس، شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ماموریت «عاصمه جهانگیر» گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران را یک سال تمدید کرد.

عاصمه جهانگیر ، گزارشگر جدید سازمان ملل در امور ایران در اولین گزارش خود که در سازمان ملل هم قرائت شد، جمهوری اسلامی را به نقض حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، محدود کردن آزادی بیان و عقیده متهم و از اجرای مجازات اعدام در ایران انتقاد کرده است.

در رأی‌گیری امروز، از مجموع ۴۷ عضو شورای حقوق بشر، تنها ۲۲ عضو به تمدید مأموریت خانم جهانگیر رأی مثبت دادند.

۱۲ کشور به این قطعنامه رأی منفی دادند و ۱۳ کشور در آن شرکت نکردند.