به گزارش سوکا به نقل از ایرنا ، استفاده از باکتری های پروبیوتیک به عنوان روشی برای تقویت سلامت روده به اندازه زیادی پرطرفدار شده است. اکنون دانشمندان ادعا می کنند که فواید محصولاتی مانند ماست پروبیوتیک می تواند بسیار بیشتر از صرف تقویت دستگاه گوارش باشد.

کارشناسان می گویند نتایج این تحقیق به رغم اینکه بر روی ماهی خال مخالی آزمایش شده است اما در آینده می تواند در انسان ها نیز تکرار شود.

محققان دانشگاه میسوری آمریکا در این مطالعه به بررسی رفتار ماهی خال مخالی بعد از مصرف دوزهای یک باکتری رایج که در مکمل های پروبیوتیک یافت می شود، پرداختند.

محققان در مطالعه اول، این ماهی ها را به دو دسته تقسیم کردند و به آب مخزن یک گروه باکتری های پروبیوتیک اضافه کردند اما این باکتری ها را به مخزن گروه دیگر اضافه نکردند.

سپس محققان با تخلیه مقداری از آب مخازن و ایجاد ازدحام، استرسی شبیه انسان در ماهی های هر دو گروه ایجاد کردند.

محققان با تجزیه و تحلیل مسیرهای ژنی متوجه یک کاهش استرس در ماهی هایی شدند که باکتری های پروبیوتیک مصرف کرده بودند.

آنها برای بررسی بیشتر تئوری خود، حرکات ماهی را با استفاده از ابزار اندازه گیری و تصویربرداری رایانه ای درمخازن اندازه گرفتند.مطالعات قبلی نشان داده اند، ماهی هایی که متحمل استرس می شوند تمایل دارند که زمان بیشتری را در ته مخزن آب سپری کنند.

اما زمانی که ماهی ها در معرض باکتری های پروبیوتیک قرار می گرفتند تمایل داشتند که زمان بیشتری را در قسمت بالای مخازن آب سپری کنند که نشان دهنده علائم کمتری از اضطراب است.
از سوی دیگر تحقیق دیگری که در اوایل سال جاری انجام شد نشان داد که مصرف یک دوز روزانه از پروبیوتیک ها می تواند از ابتلا به دیابت نوع ۲ پیشگیری کند.