به گزاش سوکا،‌ زائر افغانستانی که مادرش را بر دوش گرفت تا به همراه هم در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کنند.