به گزارش سوکا ورزشی ، امروز نشریه اسپورت عکسی از او در کنار همسر و پسر بزرگش، تیاگو، منتشر کرده و نوشته که مسی برای برگرداندن تیاگو از مهد کودک رفته بود. البته تیتر اصلی اسپورت به تبرئه شدن مسی از اتهام فرار مالیاتی اختصاص دارد.