به گزارش سوکا، بهناز شفیعی قهرمان مشهور موتورسواری ایران که آوازه اش به آن سوی مرزها نیز رسیده با لیلا رجبی بانوی المپیک و ورزشکار رشته پرتاب وزنه دوستی صمیمانه ای دارند. این دو بانوی ورزشکار ایران این روزها بیشتر از هر زمان دیگری در کنار یکدیگر هستند. لیلا رجبی که پس از المپیک ۲۰۱۶ از ورزش قهرمانی خداحافظی کرد نزد این بهناز شفیعی در حال گذراندن دوره های موتورسواری است.