نجات الله ابراهیمیان در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد: با پایان یافتن فرصت ثبت نام داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، فقهای شورای نگهبان یک ماه فرصت دارند تا درباره صلاحیت های این داوطلبان همچون هیات های اجرایی اظهار نظر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد:آنهایی که قبلا در آزمون کتبی شرکت کرده اند از فرصت در اختیارشان استفاده کرده اند، اما آنهایی که اخیرا ثبت نام کرده اند و پیش از این در آزمون کتبی شرکت نکرده بودند باید در این آزمون حضور یابند.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که اگر برخی از مراجع یا مجتهدین مشهور، شرایط علمی داوطلبی را تایید کرده باشند، باز هم نیاز به آزمون وجود خواهد داشت یا خیر؟ خاطرنشان کرد: آن عده از داوطلبان خبرگان رهبری که اقتدار علمی لازم را دارند و برای فقها مسجل است که شرایط علمی را دارند، نیازی به آزمون کتبی ندارند.

شورای نگهبان به اعتراض های داوطلبان مجلس رسیدگی می کند

وی درباره داوطلبان مجلس شورای اسلامی نیز گفت: رسیدگی به صلاحیت این افراد با پایان یافتن مهلت نام نویسی در هیات های اجرایی آغاز می شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: اگر صلاحیت این افراد در هیات های اجرایی رد شود، موضوع اعتراض در هیات نظارت و نهایتا شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

ابراهیمیان در پاسخ به این سوال که در این صورت صلاحیت ها چگونه توسط شورای نگهبان احراز خواهد شد، اظهار داشت: هیات های نظارت استانی بر عملکرد هیات های اجرایی در صلاحیت ها نظارت دارند و این روند کنترل می شود.

وی رسیدگی شورای نگهبان را در مواردی دانست که اعتراض یا گزارشی از وضعیت داوطلبان رسیده باشد.

نرم افزار انتخابات الکترونیک هنوز به شورا ارائه نشده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت نرم افزار انتخابات الکترونیکی هم گفت: به دنبال اعلام برخی نواقص به وزارت کشور، هنوز نرم افزار به شورای نگهبان ارسال نشده و مطلب خاصی در این باره اتفاق نیفتاده است.

ابراهیمیان افزود: درباره زمان ارسال نرم افزار بهتر است ضرب الاجلی تعیین نکنیم، هرگاه این نرم افزار ارائه شد و بررسی های لازم صورت گرفت مشخص خواهد شد آیا به این انتخابات می رسد یا خیر.