آن طور که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داده، این بازیگر گفته است: تنها فیلم اکران نشده من «رستاخیز» است که برای اکران آن لحظه‌شماری می‌کنم.

پورسرخ در خصوص مشکل بیمه بازیگران هم توضیح داده است: در حال حاضر مشکل فقط بحث بیمه نیست؛ چرا که یکسری از بزرگان و پیشکسوتان ما در معیشت روزمره خود با مشکل مواجه هستند. اما من هر زمان تریبونی داشتم از مسئولان خواسته‌ام که برای بازیگران بیمه‌ای را فراهم کنند.