لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشن

لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشن 

لباس ها و پوشش های زیادی بوده اند که توسط ستاره ها و بازیگران تبدیل به برند شده اند و محبوب همگان گشته اند. با هم مروری داشته باشیم به استایل های معروف تاریخ مد. ستاره های هالیوود همیشه زیر ذره بین اند. سبک زندگی شان، لباس هایی که می پوشند، آرایش صورت شان و غیره… اما آیا تمام آنها به یادمان می ماند؟

 

خیر! اما برخی از لباس هایی که ستاره های هالیوود می پوشند، بیش از همیشه جلب توجه می کند طوری که تبدیل به یکی از به یاد ماندنی ترین لباس ها در طول قرن ها می شوند. در اینجا برخی از لباس هایی که ستاره های هالیوود به تن کرده و تبدیل به نمادی در صنعت مد و پوشاک شده اند را برایتان آورده ایم.

 

جین هارلو
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنجودی گارلند 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنکاترین هپبورن 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنگریس کلی
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنآدری هپبورن 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنجولی اندروز 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنکاترین دنو
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنفی داناوی 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنمیا فارو 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنکری فیشر
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنپرنسس دیانا
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشناستیوی نیکس
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنگریس جونز
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنناتالی پورتمن
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنکرستن دانست
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنکیت بلانشت 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنکیت میدلتونلباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنکیم کاراشیان 
لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشنریحانا لباس و استایل های مشهور ستاره ها در دنیای فشن