لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید 

پاییز فصل رنگ ها است و برای ست کردن لباس می توان بهترین ایده ها را پیاده سازی کرد تا تیپ و ظاهرمان عالی و درجه یک شود. پاییز فصل پوشیدن لباس های تیره رنگ به جای پاستلی و روشن هست. بله خاکستری رنگ همیشه مد یکی از رنگ هایی است که معمولا در فصل پاییز استفاده بیشتری از آن می شود.

 

این رنگ را در طیف های مختلفی می توان در فصل پاییز استفاده کرد. می توانید سر تا پا لباس های خاکستری بپوشید، یا با رنگ های دیگر مثل سیاه، سفید، خردلی، زرشکی و آبی ست کنید. پس با این رنگ ترکیب های خیلی متنوعی می توان ایجاد کرد.

 

تصاویری که در این جا آورده ام تنها بخش کوچکی از ترکیب هایی است که می توان با این رنگ ایجاد کرد. نگاهی به آن ها بیندازید و یکی را به عنوان تیپ پاییزی خود انتخاب کنید.

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

لباس های خاکستری را برای پاییز ست کنید

 

سایت بدونیم