رضا قوچان‌نژاد که به تازگی در تمرینات چارلتون از ناحیه زانو مصدوم شده و مسابقات این تیم و همچنین تیم ملی ایران را تا یک ماه آینده از دست داده است، اظهار داشت: از دکتر ویلیامز به دلیل ویزیت و دیداری که امروز با بنده داشت، تشکر می‌کنم.

به گزارش فارس ، وی ادامه داد: برای چند هفته مصدومیتم طول می‌کشد و دور از میادین خواهم بود، اما با این وجود زندگی ادامه دارد.

قوچان‌نژاد در پایان گفت: دوباره از هوادارانی که با پیام‌های خود من را مورد حمایت قرار دادند، تشکر می‌کنم.