به گزارش افکارنیوز، دادکان در این گفت و گو که حول محور فساد می چرخید به موضوع مهمی اشاره کرد و گفت: خطاب به کفاشیان گفت داوری که محرومش کرده اید (محسن قهرمانی) به من گفته یک بازی را دربیاورم. این اتهام جدی با بی اطلاعی کفاشیان همراه شد اما بدون شک صفحه تازه ای را به پرونده پرمشکل فوتبال ایران اضافه خواهد کرد.

از شب گذشته گمانه زنی درباره اینکه این مسابقه کدام مسابقه است، در بین طرفداران فوتبال شدت گرفته است و عده زیادی همان بازی معروف پرسپولیس ـ سپاهان را به عنوان بازی مورد اشاره دادکان ارزیابی کرده اند. اما خود محسن قهرمانی که از سوی فدراسیون مسوولان فدراسیون از صحبت کردن منع کرده است، این ادعا را تکذیب می کند و می گوید این مساله درباره بازی دیگری بوده …

در شرایطی که بحث داوری در صدر اخبار فوتبال ایران قرار گرفته است، اظهارنظر دادکان فشار تازه ای را متوجه قانونگذاران و تصمیم گیرندگان فوتبال ایران خواهد کرد و صد البته نکته مهم وظیفه فدراسیون فوتبال در روشن کردن فرجام این ادعاست. اگر دادکان راست گفته باشد، فرد مذکور باید معرفی شود و اگر نه، این مساله باید رسما اعلام شود.

اصطلاح بازی درآوردن یک اصطلاح معمول در فوتبال است که به قضاوت جانبدارانه داور برای تغییر نتیجه یک مسابقه فوتبال اتلاق می شود. پذیرفتن این ادعا به معنای وجود فساد سازمان یافته در برگزاری رقابت های فوتبال در ایران است.