به گزارش سوکا ، در جشن های نایب قهرمانی تیم روستوف در لیگ برتر روسیه جمعی از طرفداران این تیم با در دست داشتن پلاکاردهای دست نویس به شیوه جالبی از ستاره ایرانی خود قدردانی کردند. روی این پلاکارد نوشته شده بود : «آفرین سردار، آفرین با تو! »