به گزارش سوکا از روابط عمومی رسانه ملی، مجمع عالی معتمدین و بزرگان بختیاری در نامه تشکر آمیزی که برای دکتر علی عسکری ارسال کرده اند نقش بی بدیل صدا و سیما را در تولید سریال برای تکریم مفاخر و چهره های برجسته ملی به ویژه بزرگان اقوام مختلف کشور ستوده اند و این اقدامات را گامی موثر برای ارائه الگوهای مناسب در استکبار ستیزی و وطن دوستی ارزیابی کرده اند.

در این نامه از رسانه ای شدن خبر تولید سریال شیرعلی مردان خان، در سفر دکتر علی عسکری به شهر کرد، ابراز خرسندی شده است.

شیر علی مردان خان از بزرگان ایل بختیاری، مبارزی خستگی ناپذیر از منطقه چهار محال و بختیاری بود که در راه مبارزه با رژیم پهلوی به شهادت رسید.

این مجمع در نامه خود همچنین از مهندس عظیمی مدیرکل مرکز صدا و سیما در شهرکرد به علت، پیگیری های مستمر برای تصویب ساخت این مجموعه قدردانی کرده است.