به گزارش سوکا از ایرنا، علی جنتی روز پنجشنبه در حاشیه نشست با مسئولان استان اردبیل در جمع خبرنگاران افزود: مباحثی که در مشهد درباره کنسرت ها رخ می دهد مخالف نظر دولت است و ما بر اجرای قانون در تمام کشور مصر هستیم.

وی افزود: صدور مجوز کنسرت ها بر اساس قانون برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و به غیر از این وزارت، هیچ کس در این زمینه تصمیم گیر نیست.

جنتی بیان کرد: در برخی مناطق برخی ها از جمله در دستگاه قضایی با اعلام هدف پیشگیرانه خواستار لغو برگزاری کنسرت می شوند که ما در این زمینه نیز با مسئولان قضایی در حال رایزینی هستیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: در ماجرای کنسرت ها نیروی انتظامی مسئول تامین امنیت بیرون از سالن های کنسرت است و عوامل برگزاری در راستای امنیت سالن و حفظ شئونات اسلامی مسئول هستند.

وی اضافه کرد: برگزاری کنسرت ها موجب نشاط اجتماعی می شود و در چند سال پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید میزان برگزاری آن افزایش یافته و مردم هم از آن خوب استقبال کرده اند.

جنتی گفت: در مشهد سال هاست که کنسرت برگزار نمی شود و ما معتقدیم که دراین شهر نیز باید مثل بقیه مناطق عمل شود.

ویر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به مخالفت ها در مشهد از جمله از سوی امام جمعه محترم با برگزاری کنسرت در برخی از شهرهای استان خراسان رضوی نیز از این امر ممانعت می کنند که این اقدامی درست نیست.

وی گفت: معتقدیم در این زمینه باید بر اساس قانون رفتار کرد و برای رفع موانع مشغول مکاتبه با قوه قضاییه هستیم.