به گزارش سوکا به نقل از مهر، سیدحسن قاضی زاده هاشمی گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای وزارت بهداشت امروز در حاشیه نشست مشترک اش با فراکسیون امید اظهار کرد: وزرایی که از قبل بوده اند، کارشان سخت تر است به دلیل اینکه کارنامه چهارساله دارند و در عین حال باید از کارنامه خود دفاع کنند و هم اینکه شاید قول هایی داده باشند که یا عملی و یا کامل اجرایی نشده باشد.

وی افزود: خوشبختانه جلساتی که تاکنون داشته ام راحت بوده؛ بزرگواری نمایندگان محترم بود که به نوعی بیانگر رضایت نسبی موکلین شان است؛ البته نمایندگان درخواست ها و راهنماهای منطقی دارند.

قاضی زاده هاشمی ادامه داد: دغدغه تمام نمایندگان که در فراکسیون امید حضور دارند را شنیدم و در عین حال برنامه های خود را برای آن ها توضیح دادم؛ راهنمایی هایی کردند که قطعا از آن ها استفاده خواهم کرد.

وی تصریح کرد: انشاءالله در صورت کسب رأی بتوانم خادم خوبی برای ملت باشم و رضایت نمایندگان آن ها را – البته نه به صورت کامل اما به طور نسبی- جلب کنیم.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در فراکسیون های مستقلین و ولایی نیز حضور پیدا کرده اید گفت: نشست فراکسیون مستقلین امروز خواهد بود و نشست فراکسیون ولایی هفته پیش بود که جلسه خوبی هم بود.