او به‌تازگی درباره پشت صحنه بازیگری درایران به «زندگی ایده‌آل» گفته است: چند وقت پیش عروسی پسرخاله‌ام بود و من نتوانستم به آن جشن بروم. در این نوع مجالس همیشه با لباس‌های پوشیده و ساده حاضر می‌شوم، ولی با تمام این تفاسیر باز هم عکس می‌اندازند و کافی است این عکس در فضای مجازی منتشر شود که برای من مشکلات زیادی به همراه دارد. به همین خاطر ترجیح می‌دهم شرکت نکنم تا مساله‌ای هم نداشته باشم. خانواده‌ام این موضوع را درک کرده‌اند ولی برخی اقوام با تمام توضیحاتی که به آنها از طرف خود و خانواده‌ام داده می‌شود قانع نمی‌شوند. متاسفانه نگاه برخی افراد جامعه ما به قشر هنرمند یک نگاه منفی و بدبین است؛ این‌ که ما خیلی ثروتمند هستیم و زندگی سالمی نداریم! من به همراه چند نفر از دوستان به مکه مشرف شده‌ایم و آنجا توسط برخی هموطنان خودم مورد فحاشی قرار گرفتیم. ما هم مانند بقیه افراد این جامعه برای پولی که دریافت می‌کنیم زحمت می‌کشیم. برخی خیلی راحت به خودشان اجازه می‌دهند بدترین حرف‌ها و تهمت‌ها را در فضای مجازی عنوان کنند. این دوستان وقتی در شرایط ما قرار بگیرند مطمئن هستم نمی‌توانند حتی یک روز را تحمل کنند؛ مصداق این است که آواز دهل شنیدن از دور خوش است.

قاب کوچک (ضمیمه شنبه روزنامه سوکا)