۱ – کیک به اندازه کافی پف نکرده است:
♦ اندازه گیری مایعات به دقت انجام نشده است. (مقدار مایعات مورد استفاده کم یا زیاد شده است)
♦ میزان مخلوط کردن مواد کم یا خیلی بیشتر از معمول بوده است.
♦ دمای فر بسیار کم یا بسیار زیاد بوده است.
♦ هنگام مخلوط کردن مواد ترتیب افزودن آن‌ها رعایت نشده است.
♦ کره یا تخم مرغ مورد استفاده خیلی خنک بوده است.
♦ بکینگ پودر مورد استفاده کم یا کهنه بوده است.
♦ میزان روغن مورد استفاده بسیار زیاد بوده است.
♦ اندازه قالب نسبت به مایه کیک بزرگ بوده است.
♦ قبل از اینکه مخلوط کیک آماده در فر قرار بگیرد فاصله زمانی زیادی داده شده است.

۲ – رویه کیک چسبنده است:
♦ روی کیک در حالیکه هنوز گرم بوده پوشانده شده است.
♦ میزان مایعات مورد استفاه در کیک زیاد بوده است.
♦ کیک به اندازه کافی پخته نشده است (می‌تواند ناشی از کوتاه بودن مدت طبخ یا کم بودن دمای فر باشد)

۳ – کیک حالت خیس دارد:
♦ کیک قبل از پخت کامل از فر خارج شده است.
♦ کیک به موقع از قالب خارج نشده و داخل قالب سرد شده است.
♦ نسبت مواد مورد استفاده درست نبوده، زیاد بودن شکر، مایعات و چربی می‌تواند باعث این حالت شود.

۴ – کیک دارای منافذ و سوراخهای متعدد و بزرگی است:
♦ دمای فر بسیار بالا بوده است.
♦ مواد اولیه به اندازه کافی مخلوط نشده است. (مخلوط کردن کم و زیاد هر دو باعث این حالت می‌شود)
♦ میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.

۵ – کیک ظاهری چروکیده و جمع شده دارد:
♦ قالب نسبت به مواد کیک بزرگ بوده است.
♦ قالب بیش از حد چرب شده است.
♦ مواد بیش از حد مخلوط شده است.
♦ مقدار مایعات زیاد بوده است.
♦ کیک بیش از حد پخته است. (به دلیل بالا بودن دمای فر یا طولانی بودن مدت طبخ) خوابیدن پف کیک
♦ هوادهی مواد به درستی انجام نشده و میزان هوای حبس شده درکیک خیلی کم یا خیلی زیاد بوده است.
♦ پخت کیک کافی نبوده است. (دمای فر پائین یا طول طبخ ناکافی)
♦ میزان شکر مورد استفاده زیاد و یا مقدار مایعات نامتناسب بوده است.
♦ قالب مورد استفاده نسبت به مواد کوچک است.
♦ کیک در هنگام پخت تکان داده شده یا ضربه خورده است.
♦ در فر قبل از پخت باز شده است.
♦ دمای فر کم بوده است.
♦ مقدار بکینگ پودر یا جوش شیرین مورد استفاده زیاد بوده است. (معمولا به ازای هر پیمانه آرد یک قاشق چایخوری بکینگ پودر و یا یک چهارم قاشق چایخوری جوش شیرین در نظر گرفته می‌شود)
♦ بعد از افزودن آرد خمیر زیاد مخلوط شده است.

۶ – کیک بافت زبری داشته و وسط آن فرورفته است:
♦ فر سر بوده و کیک به آرامی پخته است. (فر باید حداقل از ۲۰ دقیقه قبل گرم شود)
♦ شکر و روغن به اندازه کافی مخلوط نشده است.
♦ مواد کیک به اندازه کافی مخلوط نشده است.
♦ میزان بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
♦ میزان مایعات مورد استفاده کم بوده است.
♦ از آرد نامناسب و سنگینی برای تهیه کیک استفاده شده است.
♦ مواد به درستی در قالب پخش نشده است.

۷ – رویه کیک چسبنده ولی قسمت میانی آن خشک است:
♦ مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.
♦ مدت طبخ طولانی بوده است. (بعد از اتمام زمان گفته شده باید پخت کیک کنترل شود و اگر این زمان به صورت یک محدوده گفته شده بعد از اتمام کمترین زمان ذکر شده پخت کیک مورد کنترل قرار گیرد)
♦ سفیده‌های تخم مرغ بیش از حد زده شده است.
♦ قالب کیک نسبت به مواد مورد استفاده بسیار بزرگ بوده است. بهتر است از قالبهای ذکر شده در دستور استفاده کنید و یا آن را به طرز صحیحی جایگزین کنید.
♦ دمای فر نامناسب و کم بوده و کیک به جای اینکه بپزد خشک شده است.
♦ کیک در معرض جریان هوا سرد شده است.
♦ مقدار آرد مورد استفاده زیاد بوده است.
♦ میزان چربی یا مایعات مورد استفاده کم بوده است.
♦ مقدار شکر مورد استفاده کافی نبوده است.

۸ – قسمت وسط کیک بالا آماده و ترک خورده است:
♦ مواد بیش از حد مخلوط شده است.
♦ دمای فر بسیار زیاد بوده است.
♦ میزان آرد مورد استفاده زیاد و مایعات مورد استفاده کم بوده است.
♦ کیک در طبقات بالا‌تر از طبقه وسط فر طبخ شده است. (موقع گرم کردن فر پنجره فر را در طبقه وسط قرار دهید)

۹ – رویه کیک شیبدار و کج است:
♦ فر و یا پنجره فر تراز نیست.
♦ کف قالب کج و شیب دار است.
♦ مواد بخصوص بکینگ پودر به خوبی مخلوط نشده است.

۱۰ – رویه کیک به طور یکنواخت طلایی نشده است:
♦ گرما به طور یکنواخت در فر پخش نمی‌شود. (برای جریان بهتر هوا دقت کنید که ظرف کیک حداقل ۵ سانتی‌متر از دیواره‌های فر و نیز ظرف دیگر فاصله داشته باشد)

۱۱ – ته کیک سوخته ولی وسط آن خام است:
♦ مثل مورد بالایی جریان گرما به خوبی در فر صورت نمی‌گیرد.

۱۲ – ته کیک خمیر و سنگین است:
♦ مواد کیک خوب مخلوط نشده است.
♦ مقدار مایعات مورد استفاده در کیک زیاد بوده است.
♦ تعداد تخم مرغهای مورد استفاده زیاد بوده است.

۱۳ – کیک کاملا سفت است:
♦ دمای فر خیلی بالاست.
♦ زمان طبخ طولانی بوده است. (پخت کیک را بعد از اتمام زمان پخت ذکر شده کنترل کنید)

۱۴ – رنگ کیک تیره وخاکستری است:
♦ از آرد نامرغوبی برای پخت کیک استفاده شده است.
♦ کیک چسبنده و خیس است.
♦ سفیده‌های زده شده به خوبی با آرد مخلوط نشده است.

۱۵ – کیک به قالب چسبیده است:
♦ قالب به درستی چرب و آرد پاشی نشده است.
♦ کیک در زمان مناسب و بعد از سرد شدن اولیه از قالب خارج نشده است..
♦ کیک به اندازه کافی نپخته است.

۱۶ – بافت کیک حالتی مثل خرده نان دارد:
♦ مقدارچربی کیک کم است.
♦ مقدار شکر کیک کم است.
♦ مواد کیک بیش از حد مخلوط شده است.
♦ خمیر کیک سفت بوده است. (به دلیل کم بودن مایعات مورد استفاده)
♦ خمیر کیک شل بوده است. (یه دلیل زیاد بودن مایعات مصرفی)

۱۷ – کیک از لبه‌های قالب بالا زده است:
♦ مقدار بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
♦ اندازه قالب نسبت به مواد اولیه کوچک بوده است.

۱۸ – کیک منسجم نبوده و خرد می‌شود:
♦ میان شکر و بکینگ پودر مورد استفاده زیاد بوده است.
♦ کیک به صورت داغ و سریع از قالب خارج شده است.

۱۹ – پوسته کیک تیره است:
♦ فر بیش از حد داغ بوده است.
♦ دیواره‌های قالب تیره رنگ است. (به دلیل جذب بیشتر حرارت)

۲۰ – در بافت کیک لایه‌های چسبنده‌ای وجود دارد:
♦ میزان مایعات مصرفی زیاد بوده است.
♦ مواد به درستی مخلوط نشده است.

۲۱ – سطح کیک سوخته است:
♦ دمای فر بالا بوده است.
♦ مقدار مایعات مصرفی نامتناسب بوده است. (موفق باشی)