به گزارش سوکا، در این فیلم تصاویری جالب و دیدنی از بازی فوتبال با دوچرخه را مشاهده می کنید.