مهدی تاج در خصوص شروع فصل بعدی رقابت های لیگ برتر فوتبال گفت: بر اساس برنامه ریزی که صورت گرفته است روز ششم مردادماه سال ۹۵ بعنوان افتتاحیه لیگ برتر در فصل آینده در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال افزود: جزییات برگزاری لیگ در فصل بعد در آینده اعلام خواهد شد.