فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن 

فشن شوی بسیار باشکوه در چچن برگزار شده است که در آن شاهد عرضه لباس های زنانه شیک و بسیار زیبا در قامت زنان مسلمان هستیم. «عایشه قادروف» دختر «رمضان قادروف»، رئیس جمهور چچن طراح ارشد خانه مد «فردوس» این نمایش مد اسلامی را برپا کرده‌ است.

 

برگزار کنندگان این شوی لباس هدف مرکز «فردوس» را که به معنی «بهشت» یا «باغ های بهشتی» است، «فتح جهان مد لباس در خاورمیانه» از طریق طراحی لباس هایی عنوان کرده‌اند که هم زیبا بوده و هم مدرن هستند. با این حال آنان معتقد هستند در طراحی این لباس ها باید شعائر اسلامی نیز رعایت شود.

 

 به گزارش سوکا مرکز فردوس علاوه بر برگزاری نمایش مد اسلامی لباس در گروزنی، در دوبی نیز دست به چنین اقدامی زده است و قصد دارد تا در عربستان سعودی نیز نمایش مد لباس برگزار کند.

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن

فشن شوی لباس زنانه اسلامی در چچن