فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

فستیوال خوشگل آب پاشی زنان و مردان تایلندی 

در کشور تایلند فستیوالی برگزار می شود که بسیار مهیج هست و مردم با شور و هیجان در آن شرکت می کنند. از جشنواره آب پاشی برای شما گزارش تهیه کرده ایم. جشنواره آب پاشی یا آب بازی در همۀ کشورهای دنیا از جمله ایران برگزار می‌شود همه ی مردم دنیا آب را نماد روشنایی و پاکی می‌دانند و همه ی ساله به مناسب های گوناگون جشنی را برگزار می کنند و به روی یکدیگر آب می پاشند.

 

این جشنواره آب پاشی در کشورهای شرق آسیا اکثر موسوم هست و در این کشورها هرساله ساله} به صورت منظم این جشن برگزار می شوند که همه ی خانواده شرکت می‌ کنند و در یک مراسم شاد با تنفگ آب پاش و سطل به روی یکدیگر آب می پاشند.در تایلند جشنواره آب پاشی را Songkran می‌گویند و در این جشن هزاران نفر شرکت می کنند.

 

جشن Songkran در تایلند پیشینه زیادی ندارد اما فلسفه آن طبق نوشته سایت های محلی این هست که در زمان های قبل مردم تایلند به کشت برنج مشغول بودند و در ابتدای بهار منتظر بارش باران می ماندند تا زمین های آن ها آبیاری شود و وقتی باران شروع به بارش می‌کرد کشاورزان شاد شده و به زمین های خود می امدند

 

و به گزارش سوکا  برای بارش این برکت الهی جشن می گرفتند و تدریجی با گسترش شهرنشینی و مهاجرت مردم به شهرها این جشن را ادامه دادند و با شروع شدن بهار مردم به عرف سنت به خیابان ها می آیند و به روی یکدیگر آب می ریزند.در این جشنواره شهرداری با تانکر های پر از آب به داخل خیابان ها می آید

 

تا مردم بتوانند به آب دسترسی داشته باشند و پلیس و شهرداری کاملا به برگزاری این جشنواره کمک می‌کنند.در ادامه مجله مراحم عکس هایی از جشنواره آب پاشی درکشور تایلند را دیدن می‌ کنید.

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

برترین فستیوال های دیدنی دنیا

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

جشنواره آب پاشی در تایلند،جشنواره های جالب در تایلند

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی

جشنواره آب بازی مردم،آب بازی دختران و پسران

فستیوال جذاب آب پاشی زنان و مردان تایلندی