شیوه کار امیر قلعه‌نویی به گونه‌ای است که معمولا کسی با او مخالفت نمی‌کند تا مبادا مغضوب او شود.

با این حال کم نبودند افرادی که ژنرال بر سرشان فریاد ازد و به آنها اعتراض کرد.

شاید یکی از عجیب‌ترین عصبانیت‌های این مربی، سال قبل رخ داد. در بازی برابر پدیده پزشک استقلال، دکتر ستوده به قلعه‌نویی اعلام می‌کند که سجاد شهباززاده مصدوم است و او را تعویض کند اما این دخالت به مذاق سرمربی آبی‌ها خوش نمی‌آید. تصویر زیر هم مربوط به همین ماجراست.