به گزارش سوکا ، فرهاد مجیدی چهره محبوب استقلالی های این پست را در اینستاگرام خود منتشر کرده است: